Empower Finance

Ekonomistyrning

Vi tillhandahåller kvalitativa och personliga konsulttjänster inom ekonomi med ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

EKONOMISTYRNING

En organisations ekonomistyrning kan ledas av exempelvis en CFO, Ekonomiansvarig eller en Business Controller, allt utifrån hur verksamheten ser ut och vilka behov som finns. Oavsett vilket så krävs en kompetens där man är bekväm med att analysera mängder av data och presentera dessa på ett sätt som passar mottagaren. Här krävs en hög nivå avseende förmåga att anpassa sig samt ett vältränat sinne för ekonomiska analyser.