Empower Finance

Controlling

Vi tillhandahåller kvalitativa och personliga konsulttjänster inom ekonomi med ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

CONTROLLING

Vad innebär det att jobba som controller? Som många roller inom ekonomi kan det variera en hel del, vilken värdering man lägger i respektive benämning är väldigt olika mellan olika organisationer.

I sin allra mest renodlade form så arbetar en Financial Controller oftast med budget- och prognosarbete, resultatanalyser och identifiering av avvikelser. En Business Controller kan arbeta mycket med andra slags analyser såsom framåtriktade lönsamhetsanalyser och nyckeltalsanalyser som är vägledande vid ledningens beslutsfattande.